Giới thiệu

Công ty cổ phần HINNOVA được thành lập từ năm 2016 với thành phần nhân sự bao gồm những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Đến với HINNOVA, chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp cho các đối tác những dịch vụ về tư vấn phát triển sản phẩm phần mềm, dịch vụ nhân sự phát triển phần mềm

Xem tiếp
Tầm nhìn
Tư vấn trực tuyến
Đối tác
Dịch vụ

Giới thiệu

Công ty cổ phần HINNOVA được thành lập từ năm 2016 với thành phần nhân sự bao gồm những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Đến với HINNOVA, chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp cho các đối tác những dịch vụ về tư vấn phát triển sản phẩm phần mềm, dịch vụ nhân sự phát triển phần mềm

Xem tiếp